Mark- och anläggningsarbeten Beställare: Lagans byggnads