Blåport

Blåport

Grävt om befintlig väg, men bytt ut material till en ny väg. Ett arbete åt…
Västra Gärde

Västra Gärde

Fyra stycken grunder åt ett gruppboende med anläggningskomplement.
Husgrund

Husgrund

En husgrund på ca 80 kvadrat meter, till ett lösvirkehus.
Fuktspärrsteknik

Fuktspärrsteknik

Grävning runt hus för en bättre inomhusmiljö. Detta arbete förebygger fukt. SEAB är certifierade i…