• 2 december, 2013
Blåport

Grävt om befintlig väg, men bytt ut material till en ny väg. Ett arbete åt Skanska.