• 2 december, 2013

Här byggs det en skola 1-9 i Karlshamn ett arbete som räknas vara klart hösten 2014. Ett av de största projekt SEAB har varit involverade i. Vi är underentreprenörer åt Skanska.