Som underentreprenörer åt Skanska har vi tillsammans med SEAB varit involverade i byggnationen av Karlshamns 1-9-skola. Projektet stod klart för invigning hösten 2014.